Colofon

BIW Kreutzfeldt GmbH
Hungenbach 6–8
51515 Kürten
Duitsland

Telefoon +49 2268-1591 of 1046
Fax +49 2268-3054
E-Mail info@taubenmarkt-kassel.de

 

Verantwoordelijk voor de inhoud

Irma Kreutzfeldt

BTW-nr.

DE121974048

Design en programmering

C&G: Strategische Kommunikation GmbH

Aansprakelijkheidsaanwijzingen

Ondanks een zorgvuldige inhoudelijke controle kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor de respectievelijke inhoud van externe links. Voor de inhoud van de pagina’s, waarnaar via een link verwezen wordt, is uitsluitend de exploitant verantwoordelijk. 

Juridische aanwijzing

Alle rechten voorbehouden. De weergegeven informatie is eigendom van de BIW Kreutzfeldt GmbH. Daarbij gaat het om de op het tijdstip van de publicatie telkens nieuwste informatie. Een aansprakelijkheid of garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie en gegevens is uitgesloten. Dit geldt evenzeer voor alle andere websites, waarnaar door middel van een zogenaamde hyperlink verwezen wordt. Voor de inhoud van dergelijke websites is de BIW Kreutzfeldt GmbH evenmin verantwoordelijk. De informatie op de websites impliceert in geen geval juridische toezeggingen. De BIW Kreutzfeldt GmbH behoudt zich het recht voor, zo nodig wijzigingen of aanvullingen van de beschikbaar gestelde informatie of gegevens door te voeren. Uit de hier beschreven onderwerpen kunnen geen wettige aanspraken afgeleid worden. Aanbiedingen zijn vanuit alle oogpunten uitsluitend vrijblijvend. De BIW Kreutzfeldt GmbH is aansprakelijk noch voor directe, noch voor indirecte schade, die door de gebruikmaking van de informatie of gegevens, die op deze website te vinden zijn, ontstaat. Rechten en plichten tussen de BIW Kreutzfeldt GmbH en de individuele gebruiker van de website of derden bestaan niet. De respectievelijke inhoud van de BIW Kreutzfeldt GmbH is auteursrechtelijk beschermd. De respectievelijke inhoud mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur noch volledig, noch gedeeltelijk gereproduceerd, gepubliceerd of in een informatiesysteem opgeslagen worden. Al de informatie of gegevens, het gebruik daarvan alsook al het met de website van de BIW Kreutzfeldt GmbH gepaard gaande doen, dulden of nalaten zijn uitsluitend aan Duits recht, met uitsluiting van internationaal recht, onderworpen. Plaats van handeling en exclusief rechtsgebied is Bergisch-Gladbach.